Islah Çeliği

ISLAH ÇELİĞİ NEDİR
Islah çelikleri, kimyasal bileşimleri özellikle karbon miktarı bakımından, sertleştirilmeye elver¬işli olan ve ıslah işlemi sonunda belirli bir çekme dayanımında yüksek tokluk özelliği gösteren, alaşımsız ve alaşımlı makina imalat çelikleridir.

Islah işlemi, sonuçda çelik parçaya küsek tokluk özelliğinin kazandırılacağı önce bir sertleşme ve arkasından menevileşme işlemlerinin bütünü olarak tarif edilir. Islah çelikleri, ıslah işlemi so¬nunda kazandıkları üstün mekanik özelliklerinden dolayı, çeşitli makina ve motor parçalan, dövme parçalar, çeşitli civata, somun ve sapmalar, krank milleri, akslar, kumanda ve tahrik parça¬ları,piston kolan, çeşitli miller, dişliler gibi parçaların imalinde olmak üzere geniş bir alanda kul¬lanılırlar. Bu sebepten, ıslah çelikleri inşaat ve alaşımsız çeliklerden sonra, en yüksek oranda üre¬tilen ve kullanılan çelik türüdür.
Uygun ıslah çeliğinin seçimi ve doğru ıslah işleminin uygulanması çok dikkat ve tecrübeyi ge¬rektirir. Islah işleminin iyi sonuç vermesi (istenilen tokluk veya sertlik değerine ulaşması), kulla¬nılan çeliğin içyapı temizliği ile yakından ilgilidir. İçyapı temizliği, sıvı çeliğin bünyesinde erimiş halde bulunan gazlardan (hidrojen, oksijen ve azot) anndınlması ve oksit, sülfür inkluzyonlann- dan temizlenmesi işlemidir.

2. ISLAH İŞLEMİ
Islah işlemi, sertleşme ve bunu takip eden menevileşme işlemi olarak tarif edilmiştir. İleride, çelikler için, sertleşme ve menevileşme işlemleri genel olarak aynı açıklanmıştır.